Ouderportaal actief!

12-04-2019
Het ouderportaal is actief.
Eerste kinderen al aangemeld!
De eerste kinderen zijn al aangemeld voor ons nieuwe communicatiemiddel.
Op donderdag 11 april zijn de brieven met inloggegevens  meegegeven aan de oudsten van het gezin.
Na het weekend volgen de brieven waarmee de 2e of 3e kinderen van een gezin aangemeld kunnen worden.