Oudervereniging

De oudervereniging dient de MR en de directie en team van de school van advies in aangelegenheden betreffende school, met name die aangelegenheden, die de ouders in het bijzonder aangaan.
De oudervereniging vergadert 5 a 6 keer per jaar. Wensen, opmerkingen, ideeën en de organisatie van allerlei activiteiten komen dan aan de orde.

In nauw overleg met de OV is er een schoolfonds ingesteld. Het schoolfonds is bedoeld om allerlei extra uitgaven te kunnen doen bij bijzondere activiteiten zoals: Sinterklaas, kerstviering, carnaval, sporttoernooien, excursies, etc. Het schoolfonds wordt beheerd door de schoolfondscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de oudervereniging, MR, schoolcommissie en schoolleiding.

De oudervereniging bestaat uit 12 leden.
Een overzichtje van de activiteiten van de Oudervereniging:
-in overleg met het team organiseren wij het Sinterklaasfeest (ideeën aandragen, cadeaus kopen en surprises maken
-wij nemen deel aan de werkgroep verkeer, die zorg draagt voor de verkeersbrigade en voor de verkeersveiligheid rondom onze school
Verder denken wij mee over en doen wij mee aan:
-besteding schoolfonds

 
 Voorzitter: Simone Leenaerts    
 Vice-voorzitter/assistent penningmeester: Kim de Zwart    
 Penningmeester: Hilde de Rooij    
 Secretarissen: Gerty Maas en Annemieke Suijkerbuijk    

De overige leden
Marion Collet   
Linda van Beers   
Patricia Bruijn   
Karola Bagijn  
Diana Krijnen   
Nathaly van de Broek  
Hannely Sijp   
Dorien Linssen   
Chantal Neggers   
Sandra Zopfi   
Kitty van Wesenbeeck (leerkracht)  
Cora Peeters (leerkracht)