Er is een verkeersgroep gevormd, bestaande uit ouders, leerkrachten en de wijkagent. Deze werkgroep stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Daarnaast zijn er afspraken opgesteld over het halen en brengen van leerlingen (zie schoolgids).Deze luiden:
-Komt u vanwege de grote afstand met de auto, dan kunt u parkeren op de daarvoor bestemde       plaatsen.
-Komt u met de fiets, zet deze dan voor de school. Op het voetpad naar de speelplaats mag niet     gefietst worden.
-Veilig wachten bij het afhalen van uw kind, doet u door bij de oversteekplaats de gemarkeerde     doorgang van het voetpad naar het zebrapad vrij te houden. Hierdoor blijft het overzichtelijk     voor de kinderen en de brigadiers. Achter de school is een speciale wachtplaats gecreëerd.
-Maak duidelijke afspraken met uw kind waar u wacht bij het uitgaan van de school.

Wij hebben op school maar een kleine fietsenstalling. Daarom mogen alleen kinderen die buiten de bebouwde kom of in de v.d. Zijpedreef, de Mandreef, van Hovedreef, Vasseurdreef ( nr.5 t/m 33), Zundertseweg, P.Potterstraat, Jan Vermeerstraat, Achterh Jan oeksestraat (vanaf Jan Vermeerstraat) of aan de Sprundelseweg wonen, hun fiets in de stalling plaatsen. Indien er voor kinderen van binnen de bebouwde kom een goede reden is om hun fiets op school in de stalling te plaatsen, is dit mogelijk. U kunt dit via een formulier (in het folderrek in de hal) aanvragen.
 Naam:    Ouder van:                      Naam:      Groep:  
                                        
Desirée Nouws  Wouter  Jeanne van Steenhoven  
Ilse Elsten  Jelle  Kitty van Wesenbeeck  
Natasja Vergouwen  Tessa en Femke  Rachelle Peeters  
Harry Lauren   Cathy Wijnings  
 
Handhaving Verkeersregelgeving rondom scholen (klik hier)