Overblijven

Omdat wij een continurooster hebben, is er geen sprake meer van overblijven.
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en we eten samen in de klas.
Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten om nog een kwartiertje te gaan spelen.