Inspectie van het onderwijs:

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111

Vertrouwenspersonen St.Martinusschool:

Anke Wouters ( a.rennen@borgesius.net)
Anneke de Bruijn (a.debruijn@borgesius.net)