Onze visie op onderwijs

Leren doen we samen!
Leren; je bent op school om te leren, we leren met en van elkaar. We leren bijvoorbeeld taal en rekenen en we leren veel over de wereld. We leren ook hoe we ons moeten gedragen, om tussen de anderen te staan, om op te komen voor jezelf en om rekening te houden met de ander.

Doen; actie, beweging, met je handen, met elkaar, leren door te doen. Ik doe voor, doe mij na, niet stilstaan maar vooruitgaan, groei, met vallen en opstaan.

We; wij, allemaal, verbonden, IederEEN, het WIJ gevoel, bij elkaar horen, niet alleen, niemand buitensluiten.

Samen; saamhorigheid, zorg voor elkaar, samenwerken, samenspelen, samen delen. 

Pedagogische visie
Een kind kan zich pas ontwikkelen wanneer het zich welkom voelt, zich gezien en gehoord weet, zich veilig voelt. Wij vinden als school een goede, betekenisvolle relatie tussen leerkracht en kinderen erg belangrijk. We laten overeenkomsten ons verbinden en we bekijken onze verschillen met een open houding. 

Onze kinderen bieden we een heldere structuur. Onze regels en afspraken zijn bekend bij iedereen. We hebben oog voor elkaar en vertrouwen in elkaar. Hierdoor ontstaat een vertrouwde  schoolomgeving waar kinderen en leerkrachten de VEILIGHEID kunnen vinden om zichzelf optimaal te ontwikkelen.  


Onderwijskundige visie
Ons onderwijs bestaat uit een mix van een traditioneel en eigentijds aanbod in een rijke leeromgeving, waarin ontwikkelings-en vaardigheidsgroei centraal staat.

Zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid hebben een vaste plaats in ons onderwijs. Als de kinderen onze school verlaten, zijn zij hierdoor goed voorbereid op de volgende fase van hun schoolloopbaan en hun rol in de maatschappij.

Visie op onderwijspersoneel
Ons team blijft zich ontwikkelen en streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We zijn teamspelers die professioneel met elkaar communiceren en samenwerken. We maken gebruik van elkaars deskundigheid en willen leren van en met elkaar.

Visie op de schoolorganisatie
Onze school kenmerkt zich door professionaliteit en transparant handelen. We zien ouders als onze partners in de opvoeding. We werken nauw samen met externe partijen om de zorg voor de kinderen zo goed mogelijk vorm te geven.

De katholieke identiteit
Een eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt binnen ons onderwijs. Respectvol omgaan met elkaar en onze leefomgeving is hierbij erg belangrijk. We houden rekening met de individuele verschillen tussen de kinderen, de gelijkwaardigheid van alle kinderen en het niveau en de belangstelling van ieder kind.

Ieder jaar vieren we samen Kerstmis, Pasen en staan we stil bij Allerzielen. Op de Martinusdag vieren we de naamdag van onze school. Dit staat in het teken van samen delen en zorgen voor een ander. Kinderen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de activiteiten rond de Eerste Communie en het Vormsel.