De meldcodeOp onze school handelen wij volgens de meldcode. Zo werken we aan een veilige omgeving voor onze kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. 

Meer informatie over de meldcode: (klik op de link om het bestand te openen)

Afwegingskader meldcode onderwijs en leerplicht

Stappenkaart meldcode Borgesiusstichting