SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Via de onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP) openen. In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd.

Schoolondersteuningsprofiel